Number 1 Sensei Catcher swing charm

800

Boku no Hero Academia / BNHA
Shouta Aizawa / Eraser Head / Hitoshi Shinsou

Number 1 Sensei Catcher swing charm
— Sensei Catcher~ 4.5 inches
— Sensei ~ 1.5 inches
— Omanjuu shakers ~ 0.5 inches